KAGROUP Consulting

 

 

Profil

Spoločnosť poskytuje odborné poradenstvo a profesionálne zabezpečenie pre rozvoj projektov.

 

 

Služby

Inžinierska činnosť

Komplexné zabezpečenie dokumentácie pre developerské projekty až po vydanie kolaudačného rozhodnutia. Zabezpečenie celého procesu od úvodných štúdií a prieskumov, projektových dokumentácií, vydania územných rozhodnutí stavebných povolení a pod.

Kategórie stavieb: rezidenčné, výroba a sklady, líniové stavby, technické vybavenie územia.

 

Finančné služby

Komplexné služby zabezpečujúce financovanie pre investičný zámer. Finančné riešenia šité na mieru požiadavkam klienta, bankové financovanie, fundrising súkromného “equity” kapitálu pre financovanie projektu, vypracovanie dokumentácie akceptovateľnej pre financovanie projektu.

 

Správa nehnuteľností

Správa nájomných bytov, správa budov a správa bytových domov podľa zákona:  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona o správcoch bytových domov, zabezpečená osobou odborne spôsobilov na výkon správy.

 

Ostatné služby

Vedenie akvizičného procesu (vyhľadanie projektov podľa podľa požiadavky, due diligence, negociácie, príprava tranzakčnej dokumentácie), odkup problémových aktív banky, analytická činnosť (vyhodnotenie zrealizovateľnosti, cash-flow analýza a pod.), realitná činnosť, marketingové služby (zabezpečenie reklamného priestoru).

 

Referecie

Na vyžiadanie

 

Korešpondenčná adresa

KA Group. s.r.o.

ČSA 20, Banská Bystrica 97401

 

info@kagroupconsulting.sk | 0911 881 214